Објављено: 19. јула 2012., 12.30
  • 3.19 Оцена заједнице
  • 16 Оценио албум
  • 7 Дао је 5/5
Дајте своју оцену 30