Објављено: 10. јула 2013., 15.30
  • 3.50 Оцена заједнице
  • 10 Оценио албум
  • 5 Дао је 5/5
Дајте своју оцену 22