Објављено: 30. децембра 2013., 13:00
  • 4.05 Оцена заједнице
  • 40 Оценио албум
  • 27 Дао је 5/5
Дајте своју оцену 219