Објављено: 27. децембра 2015., 12:00
  • 3.33 Оцена заједнице
  • 3 Оценио албум
  • два Дао је 5/5
Дајте своју оцену 5